صنایع قنادی و شیرین پزی

صنایع قنادی و شیرین پزی

سفیده تخم مرغ به دلیل توانایی تولید کف و تشکیل غیرقابل بازگشت با حرارت ترکیب بسیار مناسبی برای صنایع قنادی میباشد. علاوه براین سفیده تخم مرغ منجر به بهبود بافت و ایجاد ساختار نرم و منعطف می گردد.

Confections-1024x674.jpg