فروشگاه ها

فروشگاه ها

تقریبا یک سوم مصرف کنندگان، حداقل یک بار در هفته، از مواد غذایی یا نوشیدنی های موجود در فروشگاه­ها خرید میکنند. فروش ساندویچ های صبحانه در فروشگاه­ها در حال افزایش میباشد زیرا مصرف کنندگان به دنبال وعده باارزش غذایی بالا و راحت در صبح میباشند. با توجه به گزراش تکنومیک مصرف ساندویچ­های صبحانه بین سال 2013 تا 2014 بیست درصد رشد داشته است.