غنی سازی پروتئینی

غنی سازی پروتئینی

protein_enrichment.png
اگر به دنبال یک منبع غذایی پروتئینی هستید، تخم مرغ یک انتخاب بسیار مناسب میباشد. تخم مرغ دارای طیف وسیعی از مواد مغذیست و میزان کالری آن بسیار پایین میباشد. پروتئین های موجود در تخم مرغ دارای همه 9 اسید امینه ضروری میباشند و ارزش بیولوژیکی انها 93.7 از 100 میباشد. ویژگی های تغذیه ای مفید تخم مرغ عبارتند از: پروتئین با کیفیت بالا، عدم وجود اسید چرب ترانس، وجود چربی های تک اشباعی و چند غیراشباعی مفید،وجود انواع ویتامین ها ومواد معدنی.
علاوه بر این محصولات سفیده تخم مرغ حاوی میزان بسیار کمی چربی میباشند و منبع بسیار مناسبی از پروتیئن با کیفیت تغذیه ای بالا هستند.